Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

05

υποστηριξη - SUPPORT

Η Robocoff παρέχει στους συνεργάτες της πλήρη υποστήριξη για το ξεκίνημα της επιχείρησης και διασφαλίζει ένα σταθερό, βιώσιμο εισόδημα

  1. Βοήθεια στην επιλογή στόχων και στην εκτίμηση των προοπτικών της τοπικής αγοράς.
  2. Τεχνολογία της Robocoff – ρομπότ Barista.
  3. Διάθεση τεχνογνωσίας και λειτουργικών προδιαγραφών για τη διατήρηση και διαχείριση εταιρείας καφέ.
  4. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος προμηθευτής με προνομιακούς όρους εμπορείας.
  5. Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης.
  6. Διαφημιστικό και γραφιστικό υλικό.
  7. 24/7 παρακολούθηση των καμερών ασφαλείας συνδεδεμένη με εταιρεία security.
  8. Digital Marketing.